Solterra

Naj bo Solterra popolna za vas.

Dodajte funkcionalnost in osebnost svojemu avtomobilu s pristnimi dodatki Subaru. Za več podrobnosti povprašajte za katalog dodatne opreme pri najbližjem Subaru prodajalcu.


Dodatna oprema

Zaščita pred blatom

Komplet pragov za vrata

Korito za prtljažnik

© SUBARU CORPORATION. Vse pravice pridržane. Subaru Italia S.p.A. (delniška družba)
Pravni sedež: Ala (TN), L.go Negrelli 1, C.A.P. 38061 Kapital družbe 2,600.000 EUR
Upravni sedež: Via Montefeltro 6/A - 20156 Milano
Družba je podrejena funkciji upravljanja in usklajevanja družbe Subaru Europe N.V./S.A.
REA TN - 120893 | Davčna številka: 0118169021
Št. DDV: 01188480220 Delniška družba z enim družbenikom