VARNOST

Subaru Slovenia

Odkrijte tehnologijo, ki skrbi za vašo varnost.

Celovita varnost, sopomenka kar največje zanesljivosti, je osnovna vrednota podjetja Subaru. Našo predanost na tem področju sestavljajo štirje osnovni elementi: osnovna varnost, ki nastane v fazi projektiranja in zasnove; preventivna varnost, ki jo omogočajo tehnologije, kot je nov sistem pomoči pri vožnji; aktivna varnost in pasivna varnost, ki ju ponazarjajo na primer ojačana konstrukcija, motor BOXER SUBARU in pogon na vsa štiri kolesa S-AWD. Prav zato z izbiro Subaruja izberete tudi celovito varnost.


Osnovna varnost nastane v fazi projektiranja, njen namen pa je v največji možni meri preprečiti nesreče in se jim izogniti. Ergonomski sedeži in pravilna višina oken zmanjšata utrujenost in skoraj povsem odpravita mrtve kote. Poleg tega intuitivni ukazi, udobni sedeži in prilagodljive sprednje luči voznikom pomagajo, da se osredotočijo samo na cesto, s čimer je vožnja varnejša in prijetnejša.

Odkrijte zanesljivost vozil podjetja Subaru.

© SUBARU CORPORATION. Vse pravice pridržane. Subaru Italia S.p.A. (delniška družba)
Pravni sedež: Ala (TN), L.go Negrelli 1, C.A.P. 38061 Kapital družbe 2,600.000 EUR
Upravni sedež: Via Montefeltro 6/A - 20156 Milano
Družba je podrejena funkciji upravljanja in usklajevanja družbe Subaru Europe N.V./S.A.
REA TN - 120893 | Davčna številka: 0118169021
Št. DDV: 01188480220 Delniška družba z enim družbenikom