NOV CROSSTREK

Vse se začne tukaj.


SOLTERRA

Novi povsem električni SUV.


SUBARUSAFE8.

Podaljšana 8 letna garancija
z neomejenimi kilometri.

Novi Forester

Forester ni samo avtomobil.


Outback

Novo nepozabno potovanje.

Novice in dogodki

© SUBARU CORPORATION. Vse pravice pridržane. Subaru Italia S.p.A. (delniška družba)
Pravni sedež: Ala (TN), L.go Negrelli 1, C.A.P. 38061 Kapital družbe 2,600.000 EUR
Upravni sedež: Via Montefeltro 6/A - 20156 Milano
Družba je podrejena funkciji upravljanja in usklajevanja družbe Subaru Europe N.V./S.A.
REA TN - 120893 | Davčna številka: 0118169021
Št. DDV: 01188480220 Delniška družba z enim družbenikom