SUBARUSAFE8

Piše se 8, bere se „neomejeno”

Subaru tako zaupa varnosti svojih avtomobilov, da vam ponujamo osemletno garancijo z neomejenim številom prevoženih kilometrov. Z garancijo SUBARUSAFE8 ste deležni kritja prva tri leta ali 100.000 km tovarniške garancije in podaljšane garancije naslednjih pet let*.

Od danes velja brezplačna osemletna garancija z neomejenim številom prevoženih kilometrov za celotno ponudbo.

SUBARUSAFE8 vam ponuja naslednje:


nič dodatnih stroškov;
zaščita pred nenamernimi dogodki zahvaljujoč garanciji
ohranitev vrednosti vašega Subaruja skozi čas zahvaljujoč možnosti potrjevanja rednega opravljanja predvidenih tehničnih pregledov v garancijski knjižici.

*SUBARUSAFE8: Prva tri leta ali 100.000 km krije tovarniška garancija v skladu s pogoji, določenimi v garancijski knjižici. Naslednjih pet let, od dneva po poteku triletne tovarniške garancije ali prevoženih 100.000 km (odvisno od tega, kar nastopi prej), ste deležni kritja garancije SUBARUSAFE8 v skladu s pogoji, določenimi v pogodbi o garanciji družbe Real Garant.

© SUBARU CORPORATION. Vse pravice pridržane. Subaru Italia S.p.A. (delniška družba)
Pravni sedež: Ala (TN), L.go Negrelli 1, C.A.P. 38061 Kapital družbe 2,600.000 EUR
Upravni sedež: Via Montefeltro 6/A - 20156 Milano
Družba je podrejena funkciji upravljanja in usklajevanja družbe Subaru Europe N.V./S.A.
REA TN - 120893 | Davčna številka: 0118169021
Št. DDV: 01188480220 Delniška družba z enim družbenikom