MOTOR BOXER

Subaru Slovenia

Motor Boxer Subaru

Podjetje Subaru je trdno prepričano, da je zasnova motorja Boxer optimalna in vam bo zagotovila uživanje v vožnji. Bati so postavljeni pod kotom 180° glede na ročično gred motorja in s svojim gibanjem odpravljajo vibracije, kar omogoča izjemno gladko in enakomerno rotacijo. Tako lahko motor deluje brez napora v vsakem načinu delovanja, voznik pa uživa v njegovem hitrem in močnem odzivu. Pri motorju tega tipa sta dolžina in višina manjši glede na tradicionalne motorje z linijsko konfiguracijo, sam motor pa je hkrati tudi lažji. Za razliko od drugih vrst motorjev je ta motor nameščen nižje in zagotavlja skoraj popolno ravnotežje med levo in desno stranjo. Pri takšni konfiguraciji nizko težišče motorja omogoča tudi nižje težišče celotnega vozila, kar izboljša njegovo celotno ravnotežje. Oba navedena elementa omogočata večjo varnost in stabilnost vozila ter prijetnejšo vožnjo.

Dvojni AVCS
(2,0/2,5-litrski DOHC)

Gre za sistem, ki prek hidravličnega mehanizma neprestano spreminja čas odpiranja in zapiranja sesalnih in izpušnih ventilov. Slednje omogoča boljšo učinkovitost izgorevanja, manjšo porabo goriva, enakomernejši navor že pri nizkem številu obratov motorja ter linearni in progresivni odziv motorja glede na moč pritiskanja stopalke za plin.

© SUBARU CORPORATION. Vse pravice pridržane. Subaru Italia S.p.A. (delniška družba)
Pravni sedež: Ala (TN), L.go Negrelli 1, C.A.P. 38061 Kapital družbe 2,600.000 EUR
Upravni sedež: Via Montefeltro 6/A - 20156 Milano
Družba je podrejena funkciji upravljanja in usklajevanja družbe Subaru Europe N.V./S.A.
REA TN - 120893 | Davčna številka: 0118169021
Št. DDV: 01188480220 Delniška družba z enim družbenikom