PRAVNE INFORMACIJE

Obvestilo:
Družba Subaru Italia spa je ustvarila spletno stran “www.subaru.si” z namenom optimizacije lastnega informacijskega gradiva in zaradi objave informacij o družbi in njenih izdelkih na spletu.
Obiskovalce prosimo, da pred ogledom te spletne strani pazljivo preberejo spodaj navedene pogoje, saj uporaba spletne strani pomeni, da se obiskovalec v celoti strinja s temi pogoji.

Avtorske pravice – Pogoji uporabe objavljenega gradiva
Kjer ni drugače določeno, je vse gradivo na tej spletni strani – vključno z vsemi elementi grafičnega vmesnika in slike, ki še niso zaščitene z avtorskimi pravicami – je izključna last in zaščitena z avtorskimi pravicami družbe Subaru Italia spa.
Vsebina spletnih strani je zaščitena in je zaradi tega ne smete – v celoti ali delno – kopirati, reproducirati, prenašati, nalagati, objavljati ali razširjati na kakršen koli način brez predhodnega pisnega soglasja družbe; za osebno rabo pa je vendarle dovoljeno shranjevanje v lastni računalnik in natis izvlečkov.
Zgornja prepoved ne velja za gradivo, ki se nahaja v delu “Prenesite”.

Vsako kršitev bomo brez opozorila sodno preganjali, kot to predvideva veljavna zakonodaja.

Dovoljene so navedbe v obliki reportaže, kritike ali ocene, če so opremljene z imenom avtorja in navedbo vira, vključno s spletnim naslovom.
Vsebine, ki jih ponuja spletna stran družbe Subaru Italia spa – ki jih lahko po potrebi v vsakem trenutku brez poprejšnjega obvestila spremenimo – pripravljamo kar najbolj skrbno in prizadevno, saj jih pred objavo vselej natančno pregledamo.

Družba zavrača vso in vsakršno odgovornost do uporabnikov ali do ostalih tretjih oseb zaradi morebitnih zamud, netočnosti, napak in pomanjkljivosti, ki bi izvirale iz omenjenih vsebin; obvestila o morebitnih napakah ali netočnostih pa so seveda zaželena.
V splošnem, razen kadar zakon ne določa drugače družba Subaru Italia spa ne more odgovarjati za škodo kakršne koli vrste, neposredno ali posredno povzročeno zaradi dostopa ali nemožnosti dostopa do spletne strani, zaradi zaupanja v verodostojnost informacij, ki jih ta vsebuje ali zaradi njihove uporabe.

Poudarjamo, da se informacije, ki jih vsebuje spletna stran družbe Subaru Italia spa, utegnejo nanašati zgolj na italijansko tržišče.

Določila glede povezav
Brez posebnega dovoljenja so omogočene povezave drugih spletnih strani na prvo stran spletne strani “www.subaru.si” ali na njene notranje strani (t. i. deep linking); obvestilo o vzpostavljeni povezavi pa je zaželeno.
Subaru Italia spa si pridržuje pravici zahtevati odstranitev povezav s svojo spletno stranjo če bi bile te objavljene na spletnih straneh z nespodobno vsebino ali tudi sicer v nasprotju z dobrimi običaji, kot tudi nedopustnimi, žaljivimi ali škodljivimi za svoj ugled.

Brez predhodnega soglasja družbe so izrecno prepovedani framing in vsaka druga vrsta tovrstne reprodukcije.

Upravljavec osebnih podatkov
Upravljavec osebnih podatkov, ki izvirajo iz dostopa in uporabe spletne strani, je družba Subaru Italia spa.V dokumentu “privacy policy” si oglejte natančen opis načina upravljanja spletne strani glede na ravnanje z osebnimi podatki njenih uporabnikov.

SUBARU CORPORATION Ltd. si pridržuje pravico do sprememb lastnosti in opreme brez predhodne najave. Podrobnosti specifikacij in opreme, razpoložljivost barv in paleta dodatne opreme se ravnajo po zahtevah in lokalnih razmerah. Svetujemo vam, da se glede podrobnosti o morebitnih spremembah posvetujete s pooblaščenim prodajalcem vozil na vašem področju. Slike so zgolj informativne narave, resnični izdelki se lahko od njih razlikujejo.

© SUBARU CORPORATION. Vse pravice pridržane. Subaru Italia S.p.A. (delniška družba)
Pravni sedež: Ala (TN), L.go Negrelli 1, C.A.P. 38061 Kapital družbe 2,600.000 EUR
Upravni sedež: Via Montefeltro 6/A - 20156 Milano
Družba je podrejena funkciji upravljanja in usklajevanja družbe Subaru Europe N.V./S.A.
REA TN - 120893 | Davčna številka: 0118169021
Št. DDV: 01188480220 Delniška družba z enim družbenikom