Subaru Italija

STIKE

Stike

Družba Subaru Italia S.p.A.

Družbo upravlja in koordinira družba Subaru Europe N.V/S.A

Registriran sedež:
L.go Negrelli, 1
38061 Ala (TN)

Poslovni sedež:
Via Montefeltro 6/A
20156 Milano

Številka službe za pomoč uporabnikom 840-078078

ZAHTEVA ZA KONTAKT

Vaša zahteva je poslana.
Hvala, da ste se oglasili.

© SUBARU CORPORATION. Vse pravice pridržane. Subaru Italia S.p.A. (delniška družba)
Pravni sedež: Ala (TN), L.go Negrelli 1, C.A.P. 38061 Kapital družbe 2,600.000 EUR
Upravni sedež: Via Montefeltro 6/A - 20156 Milano
Družba je podrejena funkciji upravljanja in usklajevanja družbe Subaru Europe N.V./S.A.
REA TN - 120893 | Davčna številka: 0118169021
Št. DDV: 01188480220 Delniška družba z enim družbenikom