SOLTERRA

Novi povsem električni SUV.

Nova generacija Subaru SUV-jev se bo imenovala “SOLTERRA”.
Povsem novi SUV, katerega ime je skovanka latinskih besed “sol” in “terra” je grajen na platformi e-Subaru Global Platform, ki je posebej namenjena električnim vozilom.

“SOLTERRA” pooseblja zanesljivost znamke Subaru, vrhunsko tehnologijo varnosti vozila in legendarni pogon na vsa 4 kolesa v povsem električnem, ekološko sprejemljivemu vozilu.

“SOLTERRA”, prvi povsem električni SUBARU SUV prihaja na prodajna mesta v letu 2022.

Galerija

© SUBARU CORPORATION. Vse pravice pridržane. Subaru Italia S.p.A. (delniška družba)
Pravni sedež: Ala (TN), L.go Negrelli 1, C.A.P. 38061 Kapital družbe 2,600.000 EUR
Upravni sedež: Via Montefeltro 6/A - 20156 Milano
Družba je podrejena funkciji upravljanja in usklajevanja družbe Subaru Europe N.V./S.A.
REA TN - 120893 | Davčna številka: 0118169021
Št. DDV: 01188480220 Delniška družba z enim družbenikom