Subaru Slovenia

Trdna karoserija

Subaru Slovenia

Trdna karoserija

Da bi kar najbolje izkoristili zmogljivosti vozila je dobro imeti trdno karoserijo, njegova majhna masa pa je za to bistvena. Ker je potrebno najti idealno ravnovesje med tem parom lastnosti, je subaru razvil trdno in lahko karoserijo, ter pri tempo vsej konstrukciji uporabil precej aluminija in jekla velike natezne trdnosti. Za zagotovitev ustreznih lastnosti šasije in predvsem gibanju vzmetenja, pa je ta tudi elastična. 

Varnejše vozilo s pomočjo obročastih struktur za utrditev

Za povečanje varnosti v primeru nesreče je Subaru razvil lastno tehnično rešitev, ki temelji na analizah resničnih nesreč. Ena najbolj pomembnih rešitev za zaščito voznika in potnikov je obročasta konstrukcija za utrditev. Vsi stebrički, nosilci in vzdolžnice tvorijo obročaste strukture, ki so povezane med seboj v zaščitni ovoj.Ta konstrukcija v obliki kletke čvrsto objema potniški prostor. Temu se pridružuje posebna zasnova sprednjega dela vozila, ki jo omogoča položaj in oblika boxer motorja. Bočne vzdolžnice se simetrično raztezajo od potniške kabine do odbijačev tako, da tvorijo strukturo, ki lahko učinkovito ublaži energijo čelnega trčenja. Vse to omogoča, da obročasta konstrukcija za utrditev nudi popolno sozvočje med zaščito v primeru trčenja in usmerjanjem sil trčenja proč od voznika in potnikov, ne glede na smer njihovega izvora. Rezultat je vrhunska, svetovno priznana varnost. 

© SUBARU CORPORATION. Vse pravice pridržane. Subaru Italia S.p.A. (delniška družba)
Pravni sedež: Ala (TN), L.go Negrelli 1, C.A.P. 38061 Kapital družbe 2,600.000 EUR
Upravni sedež: Via Montefeltro 6/A - 20156 Milano
Družba je podrejena funkciji upravljanja in usklajevanja družbe Subaru Europe N.V./S.A.
REA TN - 120893 | Davčna številka: 0118169021
Št. DDV: 01188480220 Delniška družba z enim družbenikom