Subaru Slovenia

Aerodinamika

Subaru Slovenia

Aerodinamika

Da bi dosegli dobre aerodinamične lastnosti smo se pri Subaruju vedno trudili doseči zadovoljive vrednosti  količnikov aerodinamičnega upora pri vseh svojih modelih: 5-vratnih, 4-vratnih, wagonih in športnih terencih.  Želeli smo doseči stabilnost vozila pri velikih hitrostih in gospodarnejšo porabo goriva. Wagon, 5-vratna vozila in športni terenci so v ta namen opremljeni z različnimi konceptualnimi rešitvami v spodnjem zadnjem delu, na strehi in v odbijačih. WRX STI pa se ponaša z zavidljivo aerodinamiko po zaslugi že kar legendarnega spojlerja na zadnjem delu, medtem ko difuzor v zadnjem odbijaču služi za odvajanje zračnega toka pod vozilom. WRX STI ima pod šasijo, na sprednjem delu in ob bokih karoserije nameščene posebne obloge. Te obloge usmerjajo tok zraka pod vozilom in preprečujejo nastanek morebitne sile, ki bi dvignila vozilo od podlage. Vsa ta v aerodinamiko usmerjena tehnologija omogoča vozilu stalen stik vseh štirih pnevmatik s podlago, kar ima za posledico stabilnost tudi pri velikih hitrostih.  Stabilnost, ki jo omogočajo te aerodinamične izboljšave pa omogoča bolj varno vožnjo in povečuje zadovoljstvo voznika in potnikov.

© SUBARU CORPORATION. Vse pravice pridržane. Subaru Italia S.p.A. (delniška družba)
Pravni sedež: Ala (TN), L.go Negrelli 1, C.A.P. 38061 Kapital družbe 2,600.000 EUR
Upravni sedež: Via Montefeltro 6/A - 20156 Milano
Družba je podrejena funkciji upravljanja in usklajevanja družbe Subaru Europe N.V./S.A.
REA TN - 120893 | Davčna številka: 0118169021
Št. DDV: 01188480220 Delniška družba z enim družbenikom