Subaru Italia

Active Torque Vectoring

Subaru Italia


Active Torque Vectoring
(Preprečevanje bočnega zdrsa)

Ta nova tehnologija pripomore k natančnejšemu nadzoru, ki vam omogoči, da lahko poženete vaše vozilo do skrajnosti. Pri hitri vožnji skozi oster ovinek, centrifugalna sila močno potiska vozilo navzven. Ta sistem pa usmeri pogonsko moč na kolesa tako, da se vozilo obdrži na zamišljeni poti. Vaše vozilo se torej takoj in odločno odzove na vaše pomike volana.

© FUJI HEAVY INDUSTRIES Ltd. 2010. Vse pravice pridržane. | Subaru Italia S.p.A.
Pravni sedež: Ala (TN), L.go Negrelli 1, C.A.P. 38061 Kapital družbe: € 2.600.000
Upravni sedež: via Montefeltro 6/A - 20156 Milano
Družba je podrejena upravljavski in usklajevalni dejavnosti družbe Subaru Europe N.V/S.A
REA TN - 120893 | Davčna številka: 0118169021
Št. DDV: 01188480220 Delniška družba z enim družbenikom