Subaru Slovenia

Symmetrical awd

Subaru Slovenia

Symmetrical AWD

Symmetrical AWD – simetrični vsekolesni pogon – je pojem, ki opisuje edinstven Subarujev stalni simetrični prenos moči motorja na vsa štiri pogonska kolesa. Ta tehnična rešitev je sistem, na katerega se je osredotočila družba Subaru v želji ponuditi največ na področju pogona, stabilnosti, varnosti in zmogljivosti na cesti. Ta edinstveni sistem povezan z Boxer motorjem predstavlja središče razvoja vse od predstavitve prve limuzine 4WD na svetu pred štiridesetimi leti – Subaru Leone 4WD. Celotni sistem od motorja z vodoravno nasprotno nameščenimi valji do zadnjega diferenciala je nameščen enakomerno okrog simetrale vozila. Izjemne zmogljivosti, ki jih zagotavlja boljša uravnovešenost tega sistema se združijo v znameniti pogon AWD, z omejenim nagibanjem in zibanjem vozila, z izjemno stabilnostjo v vseh razmerah. Kar zadeva dinamiko, gre za homogeno obnašanje vozila  skupaj z večjim udobjem med vožnjo. Potovanje je prijetnejše za voznika in vse sopotnike. Obstaja več vrst sistema Symmetrical AWD Subaru, glede na model vozila in vrsto menjalnika, samodejnega ali ročnega.

Učinki pogonskega sklopa na vozne lastnosti vozila

Pri vozilih s sprednjim ali zadnjim pogonom, kjer moč motorja ni razporejena na vsa štiri kolesa, kot je to  pri sistemu S-AWD, lahko pride do povečanih obremenitev pogonskih koles. Kadar v dogajanje posežejo bočne sile, ki nastanejo pri vožnji skozi ovinke lahko motnje v oprijemu pogonskih koles povzročijo drastično spremembo smeri navzven. Nasprotno pa sistemi S-AWD uravnoteženo razporedijo moč motorja na vsa štiri kolesa. Tudi med vožnjo skozi ovinek je obnašanje vozila nevtralno, saj ne pride do izgube oprijema in spremembe smeri vozila. Če eno od koles začenja izgubljati oprijem na spolzki podlagi, so ostala tri pogonska kolesa sposobna to izgubo ustrezno nadomestiti. V primerjavi z vozili s sprednjim ali zadnjim pogonom gre tu za boljši pogon in s tem večjo varnost. Tudi pospeševanje je boljše, če namesto dveh vozilo poganjajo štiri kolesa. Poleg vsega pa je sistem Symmetrical AWD, ki je ekskluzivna posebnost družbe Subaru, mogoče namestiti nižje na vozilo. Dejstvo, da s tem dobimo nižje težišče vozila, neposredno vpliva na boljšo stabilnost vozila pri vožnji skozi ovinke. Te lastnosti sistema Symmetrical AWD zagotavljajo večjo stabilnost v različnih voznih razmerah in omogočajo bolj brezskrbno vožnjo. Ta ekskluzivna tehnična rešitev je glede stabilnosti preprosto boljša, tako na stranskih cestah kot na avtocestah, kakor tudi na najrazličnejših podlagah. Voznik med vožnjo ni več napet in se zato kasneje utrudi. To je drug pomemben vidik varnosti Subaru pri preprečevanju nesreč.


AWD s srednjim diferencialom z visko sklopko
(Modeli Legacy, Outback, Impreza in Forester 5RM/6RM)

To je sistem S-AWD nameščen na modelih z ročnim menjalnikom. Ta tip pogona je sestavljen iz srednjega diferenciala in visko sklopke z omejenim zdrsom. V normalnih okoliščinah je pogonski navor razporejen v razmerju 50:50 med sprednji in zadnji par koles. To zagotavlja najboljši pogon in omogoča dobro osnovno stabilnost. Kadar pa pride do zdrsa in izgube oprijema sprednjega ali zadnjega para koles, visko sklopka poskrbi za optimalno razporeditev navora med para koles. V kombinaciji z prilagodljivostjo ročnega menjalnika ta sistem omogoča športno vožnjo saj vselej zagotavlja najboljši pogon v danih razmerah.

© SUBARU CORPORATION. Vse pravice pridržane. Subaru Italia S.p.A. (delniška družba)
Pravni sedež: Ala (TN), L.go Negrelli 1, C.A.P. 38061 Kapital družbe 2,600.000 EUR
Upravni sedež: Via Montefeltro 6/A - 20156 Milano
Družba je podrejena funkciji upravljanja in usklajevanja družbe Subaru Europe N.V./S.A.
REA TN - 120893 | Davčna številka: 0118169021
Št. DDV: 01188480220 Delniška družba z enim družbenikom