Subaru Italia

Multi-mode DCCD

Subaru Italia

Multi-mode DCCD
(Voznikov nadzor srednjega diferenciala) AWD

Voznikov nadzor srednjega diferenciala, Driver’s Control Centre Differential – DCCD, omogoča vozniku vpliv na vozne lastnosti vozila SUBARU. DCCD s pomočjo elektromagnetne sklopke, uravnava mehansko zaporo diferenciala z omejenim zdrsom, LSD - Limited Slip Differential. Ta specialni diferencial omogoča upravljanje z razporeditvijo pogonskega navora med sprednji in zadnji par koles na različne načine.  Način Auto  uravna razporeditev navora na idealen način v odvisnosti od voznih razmer in sloga vožnje. S pomočjo Auto [+] elektronika diferenciala poveča delež pogona na sprednji par koles, kar omogoča več pogona na krmilni osi, kar je priporočljivo pri vožnji po razritih podlagah. S pomočjo Auto [-] elektronika diferenciala poveča delež pogona na zadnji par koles, in s tem omogoča natančnejšo vodljivost, kar je priporočljivo pri vožnji po cesti. Mogoča pa je tudi uporaba šestih stopenj načina Manual, kjer je mogoče z veliko natančnostjo  izbrati razporeditev deleža navora med sprednji in zadnji par koles, glede na trenutne vozne razmere in osebni slog vožnje voznika.

 

© FUJI HEAVY INDUSTRIES Ltd. 2010. Vse pravice pridržane. | Subaru Italia S.p.A.
Pravni sedež: Ala (TN), L.go Negrelli 1, C.A.P. 38061 Kapital družbe: € 2.600.000
Upravni sedež: via Montefeltro 6/A - 20156 Milano
Družba je podrejena upravljavski in usklajevalni dejavnosti družbe Subaru Europe N.V/S.A
REA TN - 120893 | Davčna številka: 0118169021
Št. DDV: 01188480220 Delniška družba z enim družbenikom