Impreza

Motor Subaru Boxer

Valji so pri BOXER MOTORJU razporejeni v isti vodoravni ravnini, para batov pa se gibljeta v nasprotnih smereh. Subaru že 50 let neguje ta edinstveni motor, ki trajno in zanesljivo omogoča vrhunske zmogljivosti. 



Trajnost zmogljivosti

Nizek prerez motorja zagotavlja trdnost, para batov, ki se premikata v nasprotnih smereh pa poskrbita za naravno ravnovesje brez tresljajev. 

Boljša stabilnost

Nizek prerez motorja omogoča nizek položaj težišča vozila in boljšo stabilnost, kot kateri koli drug tip motorja.


Subaru Global Platform

Subaru Global Platform (SGP) je platforma na kateri bomo zasnovali nove generacije vozil Subaru. SGP torej predstavlja bodočnost in ponuja voznikom in potnikom še več užitka in vedrine. Namen je še izboljšati varnost in zmogljivosti v celoti s pomočjo ojačenja celotne konstrukcije za doživetje vožnje, ki vam ga omogoči le Subaru.



Symmetrical All-Wheel Drive (AWD)

Subarujev vsekolesni pogon (AWD) razporedi moč motorja na vsa štiri kolesa, kar omogoča boljši pogon na vseh površinah, tudi najbolj spolzkih. Subarujev AWD pogon je nameščen v vodoravni ravnini in omogoča nizek položaj težišča in izjemno ravnovesje za varno in stabilno vožnjo.



Lineartronic + AWD z aktivno razporeditvijo navora

Menjalnik Lineartronic je idealna rešitev za hitro in progresivno prestavljanje, ki ohranja vrtljaje motorja na področju najučinkovitejšega delovanja in omogoča tekoče pospeševanje, visoke zmogljivosti in varčno porabo goriva. Skupaj z vsekolesnim pogonom z aktivno razporeditvijo navora omogoča takojšnjo prilagoditev navora glede na vozne razmere, saj ga razporedi na kolesa z najboljšim oprijemom. 

© SUBARU CORPORATION. Vse pravice pridržane. Subaru Italia S.p.A. (delniška družba)
Pravni sedež: Ala (TN), L.go Negrelli 1, C.A.P. 38061 Kapital družbe 2,600.000 EUR
Upravni sedež: Via Montefeltro 6/A - 20156 Milano
Družba je podrejena funkciji upravljanja in usklajevanja družbe Subaru Europe N.V./S.A.
REA TN - 120893 | Davčna številka: 0118169021
Št. DDV: 01188480220 Delniška družba z enim družbenikom