Subaru v Sloveniji

Stiki

Stiki

Subaru Italia S.p.A.

 

Družba pooblaščena s strani Subaru Europe N.V./S.A. za dejavnost vodenja in usklajevanja.

Pravni sedež:

L.go Negrelli, 1
38061 Ala (TN)

Upravni sedež:

Via Montefeltro 6/A
20156 Milano
fos@subaru.it

© FUJI HEAVY INDUSTRIES Ltd. 2010. Vse pravice pridržane. | Subaru Italia S.p.A.
Pravni sedež: Ala (TN), L.go Negrelli 1, C.A.P. 38061 Kapital družbe: € 2.600.000
Upravni sedež: via Montefeltro 6/A - 20156 Milano
Družba je podrejena upravljavski in usklajevalni dejavnosti družbe Subaru Europe N.V/S.A
REA TN - 120893 | Davčna številka: 0118169021
Št. DDV: 01188480220 Delniška družba z enim družbenikom