Črna tkanina

* Vrednost vključuje višino radijske antene. Višina do strehe znaša 1.285 mm.