Forester

ZASNOVAN ZA RAZISKOVANJE NAMENJEN POTOVANJU

FORESTER

Ustvarjen za raziskovanje     Namenjen potovanju

Življenje od človeka zahteva sposobnost prilagajanja, toda s Foresterjem je to drugače. Razvili smo ga za vas in ga prilagodili vam in vašim potrebam, z novim presenetljivim videzom. V vsakem pogledu je čvrstejši in zapeljivo vsestransko uporaben.


Ustvarjen za raziskovanje

Forester 2.0XT

Ice Silver Metallic

ZASNOVAN ZA RAZISKOVANJE NAMENJEN POTOVANJU

Forester

Galerija

© SUBARU CORPORATION. Vse pravice pridržane. Subaru Italia S.p.A. (delniška družba)
Pravni sedež: Ala (TN), L.go Negrelli 1, C.A.P. 38061 Kapital družbe 2,600.000 EUR
Upravni sedež: Via Montefeltro 6/A - 20156 Milano
Družba je podrejena funkciji upravljanja in usklajevanja družbe Subaru Europe N.V./S.A.
REA TN - 120893 | Davčna številka: 0118169021
Št. DDV: 01188480220 Delniška družba z enim družbenikom