Za namene tega pravnega obvestila vsebuje Spletna stran na naslovu www.subaru.si glavno stran in vse podstrani.

Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva na elektronskem naslovu www.subaru.si so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine družb © FUJI HEAVY INDUSTRIES Ltd. 2010 in SUBARU ITALIA S.p.A. ali družb, ki delujejo na slovenskem trgu v skladu s pogodbo.

Odgovornost
Vse informacije in gradiva na spletni strani so namenjene informacijam in so tako  informativne narave in ne predstavljajo pravno obvezujočih podatkov.

Pred brkljanjem po domeni Subaru.si  Vas prosimo, da natančno preberete pogoje, podane  v nadaljevanju, saj pomeni uporaba spletne strani popolno sprejemanje omenjenih pogojev. Vsi uporabniki uporabljajo stran Subaru.si na lastno odgovornost.

Avtorske pravice - Pogoji za uporabo objavljenega gradiva
Če ni navedeno drugače, je vse gradivo na tej strani - vključno grafični elementi in slike, ki še niso zaščitene z avtorskimi pravicami -  last Subaru Italia S.p.A.

Vsebina teh spletnih strani je zaščitena in se ne sme - v celoti ali delno -  kopirati, reproducirati, prenašati, nalagati, objavljati ali distribuirati na kakršenkoli način brez predhodnega pisnega soglasja s strani družbe. To ne velja za osebno uporabo, saj jo lahko shranite na računalniku ali pa tiskate izvlečke.

Zgornja prepoved ne velja za gradiva, ki jih prenašate iz interneta na vaš računalnik.
Vsaka druga kršitev se preganja brez opozorila, s pravnimi ukrepi, ki jih zahteva veljavna zakonodaja.

Navajanje citatov v komentarjih in kritikah ali ocenah je dovoljeno, pod pogojem, da vsebuje ime avtorja in vira, vključno navedbo spletnega naslova.

Vsebine na teh straneh se lahko po potrebi kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila in so pripravljene z največjo možno skrbnostjo in prizadevnostjo in so predmet skrbnega nadzora, preden se objavijo.

Subaru Italia S.p.A. ne prevzema nikakršne odgovornosti do uporabnikov ali tretjih oseb za morebitne zamude, nepravilnosti, napake ali pomanjkljivosti, ki izhajajo iz vsebine, pozorno pa bomo proučili vse pripombe o morebitnih napakah ali nepravilnostih.
 
Na splošno, razen če ni drugače določeno z zakonom, Subaru Italia S.p.A. ne odgovarja na kakršen koli način za nastalo škodo - neposredno ali posredno – zaradi nezmožnosti dostopa do teh spletnih strani, verodostojnosti predstavljenih podatkov oziroma njihove uporabe, morebitnih napak ali pomanjkljivosti ali za morebitno škodo na računalniški opremi, mobilnih telefonih ali drugih aplikacijah oz. povezanih straneh, s katerimi je možen obisk ali uporaba strani subaru.si .

Pogoji uporabe se lahko spremenijo brez napovedi. Uporaba v nasprotju s temi pravili ni dovoljena.

Informacije se nanašajo izključno le na slovenski trg.

Varstvo podatkov
Družba SUBARU ITALIA S.p.A. zbira podatke o uporabi teh strani, zlasti podatke o obiskanosti strani, o času in trajanju obiska posamezne strani. Ti podatki se zbirajo avtomatsko in le v statistične lastne namene ter ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov.


O PIŠKOTKIH
Kaj so piškotki?
Piškotki so nizi kratkih besedil, ki jih spletne strani ob obisku uporabnika pošljejo v njegov računalnik, kjer se shranijo v spomin, da bi se ob ponovnem obisku uporabnika prenesli nazaj na spletne strani od koder so prišli. Piškotki se glede na namen za katerega se uporabljajo delijo na tehnične piškotke in piškotke za izdelavo profila uporabnika, glede na to kdo jih namešča pa na lastne in tuje piškotke.
Tehnični piškotki
Tehnični piškotki služijo zgolj za ''prenos sporočila po elektronskem komunikacijskem omrežju, v količini, ki je nujna za dobavitelja informacijske storitve in jo je izrecno zahteval naročnik ali uporabnik, da bi lahko uporabljal to storitev'' (Čl. 122, 1. odstavek italijanskega Zakona o zasebnosti). Tehnični piškotki se naprej delijo na piškotke za navigacijo ali sejne piškotke (ti zagotavljajo normalno navigacijo po spletni strani in njeno uporabo), analitične piškotke (ki so sestavni del tehničnih piškotkov in jih uporablja neposredno skrbnik spletne strani za zbiranje informacij v agregatni obliki o številu uporabnikov in o načinu njihovega obiska spletne strani) ter na funkcionalne piškotke (ki uporabniku omogočajo spletno navigacijo, na podlagi vrste izbranih kriterijev, kot je na primer jezik, z namenom izboljšanja storitve, ki mu je na voljo). Za namestitev in uporabo tehničnih piškotkov ni potrebna predhodna privolitev uporabnika.
Piškotki za izdelavo profila uporabnika
Piškotki za izdelavo profila uporabnika služijo za pošiljanje reklamnih sporočil, prilagojenih prednostnim zahtevam uporabnika, ki jih je izrazil za potrebe brskanja po spletu. Uporaba piškotkov za izdelavo profila uporabnika pa zahteva soglasje uporabnika.
Piškotki tretjih
Subjekt, ki namešča piškotke na uporabnikov računalnik je lahko skrbnik spletne strani, ki jo je uporabnik obiskal ali pa druga spletna stran, ki namešča piškotke preko prve. Tako razlikujemo lastne in tuje piškotke.
Piškotki, ki jih namešča ta spletna stran
Ta spletna stran namešča naslednje tuje piškotke, ki so anonimizirani ter predstavljajo del tehničnih piškotkov in so v skladu z ukrepom italijanskega Varuha zasebnosti z dne 08.05.2014 in kasnejšimi pogostimi vprašanji: Google Analytics Piškotki za anonimno spremljanje in izdelavo statistike o uporabi spletne strani.
Google Analytics
uporablja piškotke, ki ne pomnijo osebnih podatkov in so nameščeni na uporabnikov računalnik zato, da bi zgolj lastniku spletne strani omogočili analizirati kako uporabniki uporabljajo to spletno stran. Uporabnik lahko prepreči namestitev omenjenih piškotkov tako, da sledi postopku, ki ga najdete na spletni strani: http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html